LTV Kalkylator

Vad är LTV (Livstidsvärde)?

LTV, eller Livstidsvärde, är ett mått på den totala intäkten som en kund genererar under hela sin livstid som kund hos ett företag.

Fyll i fälten för att beräkna LTV

Alla fält måste vara ifyllda för att kunna räkna ut LTV

Resultat:

Din kunds livstidsvärde (LTV) är: 0,00 SEK